ÁSZF

ÁSZF

Solared Panel Bt.

Általános szerződési feltételek

A Solared Panel Bt. székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B,
képviselője: Dorogi Bálint Nándor ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@solared.hu,
WEB címe: www.solared.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-06-793176, adószáma: 26278043-2-42

A Solared Panel Bt. 3 fő tevékenysége: megújuló energiát hasznosító termékek forgalmazása, tervezése és szerelése. Kiskereskedelem, web-kereskedelem. A Solared Panel Bt. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 1. Tárgyi hatály 

1.1 A Solared Panel Bt. szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek.
Az Általános szerződési feltételek a Solared Panel Bt. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Amennyiben Szerződővel vagy Viszonteladóval az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve – vonatkoznak a Solared Panel Bt. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a Solared Panel Bt. a szolgáltatást a Megrendelő kérésére, az Általános szerződési feltételeknek ellentmondó,
attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

 1. Vevőkör 

A Solared Panel Bt. magánszemélyeket, és minden olyan vásárlót a vevőköréhez tartozónak tekint, akik megújuló energiát hasznosító és egyéb gépészeti és villamossági terméket és szolgáltatást kíván vásárolni/továbbiakban Ügyfél/Megrendelő/Felhasználó. Továbbá ezek kereskedelmével és szolgáltatásával foglakozó gazdasági társaságokat,
egyéni vállalkozókat / továbbiakban: Viszonteladó /Megrendelő szolgál ki. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a Solared Panel Bt. viszonteladói adatbázisában rögzítse.

 1. Ajánlat, megrendelés, teljesítés 

3.1 A Solared Panel Bt. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. Az ajánlatkérés történhet személyesen, telefonon, email-en, vagy a WEB felületen ajánlatkérés fül kitöltése után. Az ajánlatkérés kötelező elemei a név, cím,
e-mail cím, telefonszám és hogy mekkora a jelenlegi villanyszámlája.
Családi házhoz és kisebb rendszerekhez az árajánlat elkészítése ingyenes, célja a kívánt termék vagy szolgáltatás díjának nagyságrendi meghatározása. Az ipari méretű épületek ajánlatai, a pályázatokhoz és közbeszerzésekhez készülő ajánlatok térítés kötelesek. A végleges árajánlat több, személyes, telefonos, vagy e-mailen történő egyeztetés, az igények pontosítása, és szükség szerint helyszíni felmérés után kerül kialakításra. A pontosított árajánlat magánszemélyeknek helyben díjmentes, ha kiszállást igényel zónánként kiszállási díj köteles, amely a szerződés létrejötte után a szolgáltatás díjából jóváírásra kerül.

Az árajánlat nem tartalmaz kivitelezési terveket, rajzokat, leírásokat. Ezek a megrendelés függvényében a szerződés mellékleteit képezik. A végleges árajánlatot Megrendelő minden esetben telefonon, személyesen vagy e-mailen, elfogadja, ennek írásos nyoma van, amely szerves részét képezi a szerződésnek.

3.2. A Solared Panel Bt. Viszonteladó részére beszerzendő termékekre csak írásban fogad el megrendelést. Szolgáltatás megrendelés és közvetítés is csak írásos szerződésben történhet.

3.3. Solared Panel Bt. megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti
értéket – Solared Panel Bt. jogosult áthárítani a Megrendelőre /Viszonteladóra. Amennyiben a beszállító a Solared Panel Bt. lemondását nem fogadja el, Megrendelő/Viszonteladó köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3.4. A szerződés a Solared Panel Bt. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Megrendelő/Viszonteladó általi átvétellel jön létre.

3.5. A Solared Panel Bt. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Viszonteladó nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Solared Panel Bt. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a Solared Panel Bt. a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Megrendelő/Viszonteladó további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.6. Az áru átvétel teljesítési helye – amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a Solared Panel Bt. kiszállítási költség ellenében a Megrendelő által meghatározott cím.

 1. Árak 

4.1. A Solared Panel Bt. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

4.2. A Solared Panel Bt. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a Solared Panel Bt.-nél.
Ezt a Megrendelő/Viszonteladó kérésére igazolni kell.

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén Solared Panel Bt. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Megrendelő/Viszonteladó részére.

4.4. A szolgáltatások árát minden megrendelésnél egyedi igény és megállapodás szerint kell kiszámolni, amelyet esetenként összesített árajánlatban lehet megadni. Ennek nincs előre meghatározott ára.

 1. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás 

5.1. A számla kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések azonnal, vagy a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Megrendelőt/Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Solared Panel Bt. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre az a Megrendelő/Viszonteladó jogosult, akit a Solared Panel Bt. a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a
Solared Panel Bt. a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó és mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.5. Viszonteladó a vásárlásai alapján a Solared Panel Bt. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a Solared Panel Bt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

5.7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Jótállás, szavatosság 

6.1.A Solared Panel Bt. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Solared Panel Bt. irodája vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A termékekre a garanciát a gyártó biztosítja.
A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Viszonteladó kötelessége.

 1. Tulajdonjog fenntartása 

7.1. A szerződésben szereplő termék a Solared Panel Bt. tulajdonát képezi a Megrendelő/Viszonteladóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.

7.2. Viszonteladó köteles tűrni a Solared Panel Bt. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a Solared Panel Bt. tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak a Solared Panel Bt. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Viszonteladó köteles megtéríteni a
Solared Panel Bt. részére.

 1. Elektronikus kereskedelem 

8.1. A Solared Panel Bt. és a Megrendelő/Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a Solared Panel Bt. számítógépes rendszere. Solared Panel Bt. csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Viszonteladó részére.

 1. Adatkezelés 

9.1. A Solared Panel Bt. a Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Viszonteladó adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

9.2. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a Solared Panel Bt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

9.3. Viszonteladó kifejezetten igényt tart arra, hogy a Solared Panel Bt., részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. Viszonteladó igényt tart a
Solared Panel Bt. hírleveleire, egyéb reklám anyagaira, azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy egészbeni megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Solared Panel Bt. címére megküldve.

 1. Exportkorlátozások 

10.1. Solared Panel Bt. megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 1. Egyéb rendelkezések 

11.1. A Solared Panel Bt. ezen Általános szerződési feltételeket Viszonteladói/Megrendelői számára mind írott, mind elektronikus formában a www.solared.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

11.2. A Viszonteladó/Megrendelő bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt – megrendelésével magára nézve kötelezően elfogadja a Solared Panel Bt. Általános szerződési feltételeit.

11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

11.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján a
Solared Panel Bt. székhelye alapozza meg.

Budapest, 2018.06.20.

Solared Panel Bt.

0

A kosár üres

0